Boligen er dit hjem!

I dit nye hjem er dine pårørende og venner en lige så naturlig del af din hverdag som før.

Vi er, som personale, meget interesseret i et godt samarbejde med dig og dine pårørende og vil fremhæve vigtigheden af et sådant samarbejde.

Som fagpersoner kommer vi regelmæssigt i dit hjem og yder den hjælp, du har fået bevilliget. Det være sig rengøring, pleje, hjælp til anretning af måltider osv.

Føler du og dine pårørende ikke at vores hjælp er tilstrækkelig, er det for os helt naturligt, at de pårørende som kom og måske hjalp til før, fortsætter med denne hjælp, også i dit nye hjem.

Når du flytter på Fur ældrecenter får du et nyt hjem. Som personale er vi meget opmærksomme på, at det er dit eget hjem, vi kommer i. Det er meget vigtigt, at din hverdag fungerer så tæt som muligt på det, du er vant til. Vi vil gøre vores bedste for, at overgangen fra eget hjem til beboer på Ældrecentret går så let som muligt.

Boligstørrelsen varierer fra 60 - 68 m2

Boligerne udlejes gennem boligselskabet AAB efter forudgående visitation.

Yderligere oplysning kan indhentes ved AAB Skive: 97 52 27 33

 

 

Tilbage til forsiden

Publiceret 28-08-2015